Hadis Tahun 4

About Course

Course Content

Kandungan

  • Pelajaran Pertama – Hubungan amalan dengan niat
  • Pelajaran Kedua – Asas Agama Islam
  • Pelajaran Ketiga – Nasihat di dalam agama
  • Pelajaran Keempat – Larangan Rasulullah S.A.W
  • Pelajaran Kelima – Keelokan Islam Seseorang Muslim
  • Pelajaran Keenam – Kasih Sayang
  • Pelajaran Ketujuh – Ciri-ciri Mukmin
  • Pelajaran Kelapan – Kewajipan Berbuat Ihsan
  • Pelajaran Kesembilan – Sifat Malu
  • Pelajaran Kesepuluh – Iman dan Istiqamah