Pendidikan Teras Islam Tahun 4

Categories: PTI4, Tahun 4

About Course

Course Content

Bahagian Tauhid

  • Pelajaran Pertama – Meyakini balasan baik dan buruk
  • Pelajaran Kedua – Dosa dan Pahala
  • Pelajaran Ketiga – Meyakini rahmat datang daripada Allah
  • Pelajaran Keempat – Meyakini balasan dan pengadilan Allah di Akhirat
  • Pelajaran Kelima – Beriman kepada hari akhirat
  • Pelajaran Keenam – Takut dan Harapp
  • Pelajaran Ketujuh – Usaha dan ikhtiar tuntutan islam
  • Pelajaran Kelapan – Amalan-amalan yang bertentangan dengan sunah
  • Pelajaran Kesembilan – Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan
  • Pelajaran Kesepuluh – Al-adil, Al-kad, An-nafiq

Bahagian Feqah

Bahagian Akhlak