Pendidikan Teras Islam Tahun 5

Categories: PTI5, Tahun 5

About Course

Course Content

Bahagian Tauhid

  • Pelajaran Pertama – Memahami dan menghafaz asmaul husna
  • Pelajaran Kedua – Perkara yang menyalahi adat
  • Pelajaran Ketiga – Meyakini perkara-perkara sam’iyyat
  • Pelajaran Ketiga – Meyakini perkara-perkara sam’iyyat
  • Pelajaran Ketiga – Meyakini perkara-perkara sam’iyyat
  • Pelajaran Keempat – Kiamat
  • Pelajaran Keempat – Kiamat
  • Pelajaran Keempat – Kiamat

Bahagian Feqah

Bahagian Akhlak