Pendidikan Teras Islam Tahun 6

Categories: PTI6, Tahun 6

About Course

Course Content

Bahagian Tauhid

  • Pelajaran Pertama – Qada’ dan Qadar
  • Pelajaran Pertama – Qada’ dan Qadar
  • Pelajaran Pertama – Qada’ dan Qadar
  • Pelajaran Kedua : Syahadah dan sifat Allah
  • Pelajaran Ketiga – Konsep rukun Islam
  • Pelajaran Ketiga – Konsep rukun Islam
  • Pelajaran Ketiga – Konsep rukun Islam
  • Pelajaran Ketiga – Konsep rukun Islam

Bahagian Feqah

Bahagian Akhlak