Sirah Tahun 4

About Course

Course Content

Kandungan

  • Pelajaran Pertama – Arab Sebelum Islam
  • Pelajaran Kedua – Wahyu Di Gua Hira’
  • Pelajara Ketiga – Permulaan dakwah secara rahsia
  • Pelajaran Keempat – Dakwah Terbuka dan Penentangannya
  • Pelajaran Kelima – Cabaran Dakwah Rundingan Dan Pemulauan
  • Pelajaran Keenam – Hijrah Ke Habsyah
  • Pelajaran Ketujuh – Tahun Dukacita dan Dakwah Ke Taif
  • Pelajaran Kelapan – Peristiwa Isra’ dan Mikraj
  • Pelajaran Kesembilan – Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua
  • Pelajaran Kesepuluh – Hijrah Rasullah Ke Madinah