Sirah Tahun 5

About Course

Course Content

Kandungan

 • Pelajaran Pertama – Jihad
 • Pelajaran Kedua – Perang Badar
 • Pelajaran Ketiga – Perang Uhud
 • Pelajaran Keempat – Perang Khandaq
 • Pelajaran Kelima – Perjanjian Hudaibiyah
 • Pelajaran Keenam – Perluasan Wilayah Islam
 • Pelajaran Ketujuh – Perang Khaibar
 • Pelajaran Kelapan – Umrah Qada’
 • Pelajaran Kesebelas – Perang Mu’tah
 • Pelajaran Kesepuluh – Pembukaan Kota Mekah
 • Pelajaran Kesebelas – Perang Hunain
 • Pelajaran Kedua Belas – Perang Tabuk
 • Pelajaran Ketiga Belas – Haji Wida’
 • Pelajaran Keempat Belas – Kembali menemui Allah