Tafsir Tahun 4

About Course

Course Content

Isi Kandungan

 • Pelajaran 1 – Surah Al Fatihah
 • Pelajaran 2 – Surah An Nas
 • Pelajaran 3 – Surah Al Falaq
 • Pelajaran 4 – Surah Al Ikhlas
 • Pelajaran 5 – Surah Al Masad
 • Pelajaran 6 – Surah An Nasr
 • Pelajaran 7 – Surah Al Kafirun
 • Pelajaran 8 – Surah Al Kawthar
 • Pelajaran 9 – Surah Al Ma’un
 • Pelajaran 10 – Surah Quraysh
 • Pelajaran 11 – Surah Al Fil
 • Pelajaran 12 – Surah Al Humazah
 • Pelajaran 13 – Surah Al ‘Asr
 • Pelajaran 14 – Surah At Takathur
 • Pelajaran 15 – Surah Al Qari’ah